Sunday, August 29, 2010

PENGURUSAN MASA~

KEPENTINGAN PENGURUSAN MASA


Pengurusan masa penting kepada pelajar kerana penggunaan masa yang baik dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan aktiviti seperti pembelajaran. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah kita mesti melakukan jadual harian, contohnya:


1.Masa membaca buku atau mengulangkaji
2.Waktu bermain atau beribadah
3.Waktu menonton televisyen
4.Waktu menyelesaikan tugasan
CARA  MENGURUS  MASA


1. Senaraikan semua aktiviti yang dijalankan dalam satu hari
2. Susun atur aktiviti berdasarkan kepentingannya
3. Membuat pembahagian masa untuk setiap aktiviti
4. Buat satu jadual untuk aktiviti anda dengan masa yang diperuntukkan
5. Disiplinkan diri dengan melakukan semua aktiviti yang telah anda tetapkan
TEKNIK PENGURUSAN MASA


1.Menggunakan " Rancangan Bertindak"
2.Menghapuskan tabiat "Suka Bertangguh"
3.Penuhi masa terluang anda
4.Tahu dan pandai untuk mengatakan "Tidak"
5.Merancang jadual waktu belajar dan aktiviti harian

No comments:

Post a Comment